CENNIK OPŁAT – PORT JACHTOWY MARINA DĄBIE – 2022

Max. Długość jednostkiPostój RocznyOpłata za 6 miesięcy na wodzie Postój MiesięcznyPostój Dzienny
6m3270 zł2289 zł550 zł40 zł
7m3770 zł2639 zł630 zł45 zł
8m4170 zł2919 zł690 zł50 zł
9m4400 zł3080 zł700 zł55 zł
10m5160 zł3612 zł850 zł65 zł
11m5650 zł3955 zł970 zł70 zł
12m6270 zł4389 zł1050 zł80 zł
13m6800 zł4760 zł1130 zł85 zł
14m7280 zł5096 zł1200 zł85 zł
15m7800 zł5460 zł1300 zł85 zł

1. Podane ceny są cenami brutto (zawierają 23% VAT) i dotyczą jednego miejsca postojowego.
2. Płatności regulowane są z góry.
3. Cena nie obejmuje przechowania silnika łodzi wędkarskiej poza sezonem
4. Postój niezgłoszony bosmanowi 100 zł za dobę.
5. Umowy są podpisywane do 31.03 a cena jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 w zaokrągleniu do pełnych 10 zł w górę
6. Dopuszcza się możliwość płatności w 2 ratach, cena w takim wypadku wzrasta o 20%.
7. Opłata za bezumowne cumowanie jachtu – 100 zł za każdy dzień.
8. Postój w sezonie przy pomostach i nabrzeżu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty infrastrukturalnej, ujętej w cenniku dodatkowym poniżej. Opłata ta związana jest z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury mariny.

Cennik Dodatkowy

Kercher 1hCamping Auto 1 Doba1 os Camping NocKajak/ Ponton na lądzie-sezon 6 miesięcyNamiotPrysznicTraktor 1h
20 zł50 zł22 zł700 zł15 zł5 zł40 zł
SuwnicaDodatkowe
45 minut
SlipOpłata
Infrastrukturalna
Roczna
Opłata
infrastrukturalna
miesięczna*
Opłata
infrastrukturalna
dzienna
Adapter elektryczny
doba
Zdejmowanie
masztu
dla armatorów
mariny
Zdejmowanie
masztów
dla armatorów
spoza mariny
170 zł**
200 zł***
100 zł70 zł330 zł100 zł10 zł20 zł100 zł 150 zł
* Dotyczy umów zawartych na 1 miesiąc lub 2 miesiące
** Dotyczy armatorów – rezydentów
*** Dotyczy armatorów spoza mariny

Wjazd na terem mariny jest płatny.

Dodatkowo za wydanie karty parkingowej 50 zł

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

KajakRower WodnyDeska SUP
1 h20 zł 30 zł30 zł
Cały dzień80 zł90 zł

Regulamin Mariny Dąbie