Port Jachtowy

Marina Dąbie

Bezpieczne cumowanie, komfortowe warunki i szeroka oferta rekreacyjna – tu znajdziesz wszystko do szczęśliwego żeglowania.

Przystan jachtowa

Camping

Wypożyczalnia sprzetu wodnego

O fundacji

Fundacja Sun & Sail zarządza Mariną Dąbie. Marina jest częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Najważniejszą inwestycją, którą do tej pory zrealizowała Fundacja, było stworzenie w Szczecinie Dąbiu przystani – portu jachtowego dla obsługi żeglarskiego ruchu turystycznego, w oparciu o dostęp do akwenów Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego. Budowa portu została współfinansowana przez Unię Europejską – środki z EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Marina Dąbie

Czas odpłynąć ku szczęściu. Zarezerwuj swoje miejsce w Marinie Dąbie.

Wartość projektu


Ponad 12,3 mln zł

Wartość dofinansowania


4,8 mln zł z projektu RPO WZ 2014-2020

Termin realizacji


30 kwietnia 2019

Fundatorzy


Tian Yu Sp. z o.o.
Recca Investment Sp. z o.o.

Główny wykonawca


UW Service Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


HCE Poland Sp. z o.o.