Strona główna

Zapraszamy do Szczecina!

INFORMUJEMY

Fundacja „SUN & SAIL” zajmuje się obecnie zarządzaniem projektu pn. „Port Jachtowy – Marina Dąbie” na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR.

Głównym założeniem projektu było stworzenie w Szczecinie Dąbiu przystani – portu jachtowego dla obsługi żeglarskiego ruchu turystycznego w oparciu o dostęp do akwenów Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego.

Marina w liczbach:

  • powierzchnia akwatorium portowego: 46 000 m2

  • platforma widokowa: 20m x 14m = 280m2

  • falochrony betonowe 2 szt.: ok. 450 m długości

  • pomosty lekkiej konstrukcji 4 szt.: około 350 m długości

Łączna liczba miejsc postojowych 226 szt. w tym:

  • powierzchnia akwatorium portowego: 46 000 m2

  • platforma widokowa: 20m x 14m = 280m2

  • falochrony betonowe 2 szt.: ok. 450 m długości

  • pomosty lekkiej konstrukcji 4 szt.: około 350 m długości

Uwaga! Tor podejściowy to turystyczny szlak wodny (państwowy tor wodny) o głębokości ok 1,8m, a głębokość w naszym porcie to minimum 3 m.

Ekipa bosmanów zapewnia wszelką pomoc tj. przy cumowaniu, techniczną i wszelką pomoc przy organizowaniu zakupów.

Zapraszamy na eventy !


Wartość projektu

Ponad 12,3 mln zł


Wartość dofinansowania

4,8 mln zł
z projektu RPO WZ 2014-2020


Termin realizacji

30 kwietnia
2019

Fundatorzy

Tian Yu Sp. z o.o.
Recca Investment Sp. z o.o.

Główny wykonawca

UW Service
Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

HCE Poland Sp. z o.o.